-enkle programmer, stor effektivitet!

Simplx betyder simpel på Latin

-det er præsis hvad konceptet går ud på, at holde alle arbejdsgange så simple som mulig.

Simplx udspringer af det Japanske koncept Lean, som blev udviklet på Toyota i 1960érne. Grundstenen i lean og i simplx, er at der løbende arbejdes med forbedringer og at ingen proces er perfekt og derfor altid kan gøres bedre.

Vi har af samme grund valgt at holde vores programmer meget enkle. Der er ingen grund til at udvikle et program som findes i forvejen, derfor er vores programmer opbygget i ekcel-regneark som de fleste har kendskab til og på den måde minimerer vi omkostningerne og det er hurtig at lære programmerne at kende.Arbejdstidsberegner

Arbejdstidsberegner

Lav løn hurtig og sikkert med arbejdstids beregneren. Det eneste du skal gøre er at printe oversigten ud, lønnen beregner sig selv, med alle tillæg. Dine medarbejdere stempler ind og ud, systemet ordner resten.

Systemet kan opsættes individuelt til at vise netop de oplysninger der er relevant for din virksomhed og dine medarbejdere. Du vælger f.eks. hvilke tillæg skal vises, eller skjules. Du kan vælge 14 dage- eller måneds periode.

Ved at have en nøjagtig lønafregning er der penge at spare. Det er almindelig brugt "at hvis jeg lige bliver til 11:35, så kan jeg skrive 11:45 på lønsedlen" den holdning koster virksomheden 31,20 hver gang det sker for en bagersvend til 140 kr pr time.

Vi gør det nemt at betale hvad du skal, hverken mere eller mindre!


Kalkulation

Kalkulation

Kalkuler dine opskrifter med dine priser og ikke grossisternes liste priser. Med vores program kalkulerer du dine opskrifter hurtig og effektiv. Det er vigtigt at få den rigtige pris for dine produkter, og med vores program kan du indregne lønomkostninger på det enkelte produkt. 

Du kan optimerer dine opskrifter og sammenligne før og efter resultater beregnet på uge, måned og årsbasis.

Du kan skalér dine opskrifter i produktionen, så de passer til dagens produktion

Du får et hurtigt overblik over din indtjening på det enkelte produkt.


Produktionsplanlægning

Produktionsplanlægning

Lav produktionsplan for hele ugen på 30 min. incl. udregning af alle opskrifter til ønsket mængde.

Med planlægningsværktøjet optimerer du din produktion og får mest muligt ud af dine lønkroner. Du får også oversigt over dit returbrød, så du kan optimere mængde i forhold til salg.


Produktions og salgsoptimering

Der kan ligge store besparelser på små ændringer i en virksomhed. Det kan dog være svært at se dem når de er en del af ens hverdag og rutiner. Vi tilbyder produktions- og salgsoptimering, hvor vi gennemgår jeres virksomhed. Vi kigger på arbejdsgange, opskriftsopbygning, valg af råvare, valg af leverandør, kalkulationer, samt produkteksponering og salgs fremmende aktiviteter.

Alle virksomheder er unikke og hvad der fungerer i den ene by, er ikke nødvendigvis en succes i nabobyen. Dog er der nogle helt grundlæggende ting som er nøjagtig ens i alle virksomheder. Vi kan hjælpe dig med optimering af din produktion og butik, selvfølgelig med hensynstagen til dit lokalområde.


Forretningsplan

En forretningsplan er en plan for opstart, eller reetablering af en virksomhed, det er er værktøj der beskriver hvor I er nu, hvor I skal hen og hvordan I kommer dertil. Hvordan turen skal finanseres og hvilke ændringer der skal ske i virksomheden, for at nå til målet. Det er et krav fra de fleste pengeinstitutter, at der ligger en forretningplan hvis de skal gå ind i en finansering

Du skal se forretningsplanen som et pejleværktøj, en tjekliste du kan bruge til at styre din virksomhed i den rigtige retning. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde forretningsplanen, så du får alle belyst og beskrevet alle sider. det vil gøre at du står bedre i en forhandlingssituation med dit pengeinstitut.


Prissammenligning

Vi tilbyder en uvildig prissammenligning af leverandørprislister, baseret på din virksomheds råvareforbrug, ikke på et generelt forbrug som leverandørerne ynder at fokusere på.

Når du bruger os til at lave prissammenligninger af tilbud fra div. grossister opnår du et ærligt sammenligningsgrundlag, som er baseret på dit aktuelle råvareforbrug og som ikke er farvet af leverandørens interesser.


Økologiregnskab

Det kan være besværligt at føre regnskab over økolog, men det er et segment der er på vej frem og som Håndværksbager ligger der en omsætning og venter her.

Det er naturligvis forskelligt fra egn til egn hvor meget økologi der sælges, men uanset hvor, så er der fremgang. Vi kan hjælpe med at gøre den administative del lettere, med vores økologi regnskabs program.


simplx

Industrivej Nord 24

7490 Aulum

tlf. 22426008

mail@simplx.dk


Klik på billedet og besøg vores marketingsafdeling Brødkrigeren


Få din egen hjemmeside